Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 12. kötet, 1-25. sz. (1847)

A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYLET KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: BUGÁT PÁL ORVOSDOCTOR, SZEMÉSZMESTER, PESTEN A MAGYAR KIR. TUDOMÁNYOK EGYETEMÉBEN A PHYSIOLOGIA, KÖZÖNSÉGES PATH OLOGIA S THERAPIA ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNY RENDES TANÁRA, A MAGYAR TUDÓS TÁR­SASÁG , BUDAPESTI KIR. ÉS BÉCSI CSÁSZ. ORVOSEGYLET TAGA, A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ALELNÖKE, T. BIHAR ÉS BA­RANYA VMEGYÉK TÁBLABÍRÁJA ES FLÓR FERENCZ ORVOS-SEBÉSZDOCTOR, SZÜLÉSZMESTER, SZ. KIR. PEST-VÁROS H. ELSŐ FŐORVOSA ÉS KÓRHÁZIGAZGATÓJA, A PESTI ORVOSKAR, KIR. ORVOS­EGYLET ÉS KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT RENDES, A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ÉS BÉCSI CS. ORVOSEGYLET LEVELEZŐ TAGA, T, CSANÁD VÁRMEGYE TÁBLABÍRÁJA. t <R ^üa^rniail'Áy ^o^iiama/. ' 1950. Xll-dik KÖTET. 1847. PESTEN, AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN. SZERVITÁK PIACZÁN, 442(1. SZ. ALATT.

Next

/
Thumbnails
Contents