Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 10. kötet, 1-25. sz. (1846)

1. szám

A A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYLET KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL SZERKESZTIK KS KIADJAK : 0 ES o X-dik KÖTET. 1. szám. Pesten, Jul. 1-sőjén. 1946« TARTALOM: Fejbántalmak gyermekeknél. Dr. S c h o e p f Auguszt. — Fejbántalmák gyermekeknél. Közli Dr. Schoepf Augutzt. A gyermekek fejbántalmainak kórisméje jelenleg is még sokkal bizonytalanabb, mint az az orvosok nagy része sze­rint látszanék. Az egyes élő agykórjelenetek többféle , sőt ellenkező bonczi állapotoknál fordulnak elő. A bonczlele­tek nagyrészt nincsenek tisztába hozva, nincsenek értelmez­ve, vagy fölületesen vannak értelmezve. Nagyon kecsegtetőt jövő soraimban e fontos betegségek megismerésére tőlem se várjon senki, de némi igazat találand bennök; s joggal azt várhatja kiki tőlem, hogy e nehéz és fejletlen tárgyakban, mellyek csak rövid idő óta vettetnek egyes helyeken nagy­szerűbb és szigorúbb vizsgálódás alá, én nem kötendem ma­gamat egyébhez, mint a mit gyakran s szigorúan észlelhettem

Next

/
Thumbnails
Contents