Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 5. kötet, 1-25. sz. (1844)

ORVOSI TÁR A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL SZERKESZTIK ES KIADJÁK: OKVOSDOCTOK, SZEMÉSZMESTER, PESTEN A MAGYAR KIR. TUDOMÁNYOK EGYETEMÉBEN A PHVSIOLOGJA , KÖZÖNSÉGES PATHOLOGIA S THERAPIA , ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNY RENDES TANÍTÓJA, A MAGYAR TUDÓS TÁR­SASÁG , BUDAPESTI KIR. ÉS BÉCSI CS. ORVOSEGYESÜLET , NEMKÜLÖNBEN A KIR MAGYAR TERMÉSZETTÁRSULAT TAGJA BS Hí©® wmmmw®%, ORVOS-SEBÉSZDOCTOR, SZÜLÉSZMESTER, SZ. KIR. PF.ST-VÁROSA KÓRHÁ­ZÁNAKRENDES ORVOSA, A PESTI ORVOSKAR, KIR. ORVOSEGYESÜLET ÉS KIR. MAGYAR TERMÉSZETTÁRSULAT RENDES, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ÉS BÉCSI CS. ORVOSEGYESÜLET LEVELEZŐ TAGJA. ű Br. PÄK0ZDY KÁROLY rv^ ./•/ ev/> , c. ;."-lánya erZJawiuuuA ^olt/ama/. * 8950, ÖTÖDIK KÖTET. 1844. PESTEN, AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN. SZERVITÁK PIACZÁN, 442D SZ ALATT

Next

/
Thumbnails
Contents