Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 4. kötet, 1-25. sz. (1843)

ORVOSI TAR A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL SZERKESZTIK KS KIADJ \K : ORVOSDOCTOR, SZEMESZMESTER, PESTEN A MAGYAR K1R. TUDOMÁNYOK EGYETEMÉBEN A PHYSIOLOGIA, KÖZÖNSÉGES PATHOLOGIA S THKRAPIA , ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNY RENDES TANÍTÓJA, A MAGYAR TUDÓS TÁR­SASÁG , BUDAPESTI KIR. ÉS BÉCSI CS. ORVOSEGYESÜLET, NEMKÜLÖNBEN A KIR. MAGYAR TERMKSZETTÁRSULAT TAGJA ES ORVOS-SF.BÉSZDOCTOR, SZÜLÉSZMESTER, SZ. KIR. PEST-VÁROSA KÓRHÁ­ZÁNAK RENDES ORVOSA , A PESTI ORVOSKAR , KIR. ORVOSEGYKSÜLET ÉS MAGYAR KIR. TERMÉSZETTÁRSULAT RENDES, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG KS BÉCSI CS. ORVOSEGYKSÜLET LEVELEZŐ TAGJA. Dr. PA .C iROLY &o/? vam as. - - ya. NEGYEDIK KÖTET. 1843. PESTEN, AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN, SZERVITÁK PIACZÁN , 442d, SZ. ALATT

Next

/
Thumbnails
Contents