Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 3. kötet, 1-25. sz. (1843)

ORVOSI TÁR A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET KÖZÖS MUNKÁLATÁVAL SZERKESZTIK KS KIADJÁK: 9 f ORVOSDOKTOR, SZEMÉSZMESTER, PESTEN A MAGVAR KIR. TUDOMÁNYOK EGYETEMÉBEN A PHYSIOLOGIA , KÖZÖNSÉGES PATHOLOGIA S TH ER API A , KS GYÓGYSZERTUDOMÁNY RENDES TANÍTÓJA, A A1AGYAR TUDÓS TÁR­SASÁG ÉS BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET RENDES TAGA ÉS ORVOS-SEBÉSZDOCTOR, SZÜLÉSZMESTER, SZ. KIR. PEST-VÁROSA KORHÁ­ZÁNAK RENDES ORVOSA , A PESTI ORVOSKAR ÉS KIR. ORVOSEGYESÜLET RENDES, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ÉS BÉCSI CS. OR­VOSEGYESÜLET LEVELEZŐ TAGA. Br. PÁK02DY KÁROLY adománya. 1950. HARMADIK KÖTET. 1843. PESTEN, AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN. SZERVITÁK PIACZÁN, 442D. SZ. ALATT.

Next

/
Thumbnails
Contents