Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, 3. folyamat 2. kötet, 1-26. sz. (1842)

ORVOSI TÁ A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜLET KÖZÖS MUNKÁL A TA VAL SZERKESZTIK KS KIADJÁK: 9&1&, „ DRVOSDOCTOK, SZEMKSZMKSTKK, PESTEN \ MAGVAK KIK TUDOMÁNYOK EGYETEMÉBEN A PHYSIOLOGIA , KÖZÖNSÉGES PATHOLOGIA S THERAPIA , £S GYÓGYKZE KTl »OMÁNV RENDES TANÍTÓJA , A MAGVAK TUDÓS TÁR­SASÁG KS BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSKGYESÜLKT RENDES TAGA ÉS mám wmmwmm* ORVOS SEBÉSZDOCTOR , SZÜLÉSZJHESTKK, SZ. KIR. PEST-VÁROSA KÓRHÁ­ZÁNAK RENDES ORVOSA, A PESTI ORVOS&AK ÉS KIK. ORVOSEGVESÜLKT RENDES,, NEMKÜLÖNBEN A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG LEVELEZŐ TAGA. —Dr. PÁKOZDY KÁROLY adománya. MÁSODIK KÖTET. 1842. PESTEN, AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN. í SZERVITÁK PIACZÁN, 442.1 SZ. ALATT

Next

/
Thumbnails
Contents