Bugát Pál - Flór Ferencz: Orvosi Tár, Új folyamat 6. félév, 1-25. sz. (1841)

SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : fii, ORVOSDOCTOR, 6ZEMÉSZMESTER, PESTEN A. MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYOS EGYETEMNÉL A PHYSIOLOGIA , KÖZÖNSÉGES PA­THOLOGIA, A THERAPIA ÉS OYOGYSZERTUDOMÁNY RENDES TANÍ­TÓJA , A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG RENDES TAGA ÉS ORVOS-SEBÉSZDOCTOR, SZÜLÉSZMESTER, PESTEN A MAGYAR KI­RÁLYI TUDOMÁNYOS EGYETEMNÉL AZ ORVOSI KAR RENDES ÉS A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG LEVELEZŐ TAGA, T. CSANÁD VÁR­MEGYE TÁBLABÍRÁJA, 8 SZ. KIR. PEST VÁROSA T. FŐORVOSA. HATODIK FÉLÉV. 1 & 4 1. . £ edle n , AZ ORVOSI TÁR HIVATALÁBAN. Ser vi lak piacxá/i 412-dik szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents