Bugát Pál - Schedel Ferencz: Orvosi Tár, 3. évfolyam 10. kötet, 4-6. sz. (1833)

ORVOSI TÁR. HAVONKÉNT KIADJÁK BUGÁT PÁL, ORVOS DOCTOR, SZEMORVOSLÁS' MESTERE, PESTEN A' MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYOK 1 EGYETEMÉBEN A' PH YSIOLOGIA', KÖZÖNS. PATHOÍ.OGIA' ' S THERAPIA' ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNY' RENDES PROFESSORA , A 1 M AG Y A R TI DÓS TÁRSASÁG' RENDES TAGJA, É S SCHEDE L FERENCZ, ORVOS DOCTOR, SZKMOR VOSI.ÁS' MESTERE, PESTEN A 1 MAGVAK KIRÁLYI TUDOMÁNYOK' EGYETEMÉNÉL AZ ORVOSI KARNAK 's A' ! BERLINI KRITIKAI EGYESÜLETNEK TÁRSA , A 1 DREZDAI TERMÉ­SZETVIZSGÁLÓ ÉS ORVOSI, A' WÜRZBUKGI PH ILOSOPH IAI ÉS ORVOSI TÁRSASÁG' LEVELEZŐ, 'S A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' RENDES TAGJA ÉS LEVÉLTÁRNOKA. Prof. Schuster' kepével. TIZEDIK KÖTET. iv. - vi. fűzet. PESTEN j 1833. A / Orvosi Tár' hivatalába n. (Lcopoldvátűo , UKJ UTZ, N.Ikő-eddigi JJúi UUIIH;;, 2d. emel.)

Next

/
Thumbnails
Contents