Bugát Pál - Schedel Ferencz: Orvosi Tár, 2. évfolyam 8. kötet, 10-12. sz. (1832)

ORVOSI TAR. \ 11 A V O N K É N T KIADJÁK BUGÁT PÁ L, ORVOS DOCTOR, SZEMÖRVOSLAS' MESTERE, PESTEN A' MAGVAR KIRYLYI TUDOMÁNYOK' EGYETEMÉBEN A' PHYSIOI.OGIA', KÖZÖNS. PATIIOI.OGIA' 'S THERAPIA' ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNY' RENDES PROFESSORA , A' MAGYAR TUDÓS TAKSASÁG' RENDES TAGJA É S ff S C H S I) E I, FE R ENCZ , ORVOS DOCTOR, SZEMORVOSLÁS' MESTERE, PESTEN A' MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYOK' EGYETEMÉNEK AZ ORVOSI KARNAK 'S A' BERLINI KRITIKAI EGYESÜLETNEK TÁRSA , A' DREZDAI TERMÉ­SZETVIZSGÁLÓ ÉS ORVOSI, A' MÜRZP.IRGI PHILOSOPHIAI ÉS ORVOSI TÁRSASÁG' LEVELEZŐ, 'S A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG 5 RENDES TAGJA ÉS LEVÉI.TÁRXOKA. ,I. év. NVOTXZADIK KÖTET. x.-xn. füzet. PESTEN, 1832. Az Orvosi Tár' hivatalában. (Leopoldváros , rakpiatz, Dévbnliiz, att. »mel.)

Next

/
Thumbnails
Contents