Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 6. köt. Pozsony, Landerer, 1793. (r.sz. 14077)

ttw t> és ÚÍ ^h DIAETETICA az az: AZ ÉLETNEK, és EGÉSSÉGNEK fenn - tartására és gyámolgatására, ISTENTŐL adattatott nevezetefebb Terméfzeti Efz­közöknek a' fcerint való elé-fzámláláfa, a mint azokrá feá kapták , és eleitől fogva mind ez ideig ma­gok károkra vagy hafznokra vélek éltek az emberek. Mellyben, HAT DARAB0KR4.' 0^.' |ntézy e' M4máPv a 9 maga elébbi Diaeceticájának Első Da vár % ját bővebben ki magyarázta; és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-világosítot- ^ ta, 's egyfzer'smind a' Terméfzetnek Szentséges jhellyei­re-is maga Feleinek fok hellyeken a^ jeget meg­törte; úgy hogy, ennyi iéfzbén muűka, TERMÉSZET" HISTÓRIÁJA gyanánt-is fzolgálhafson 4 ii ' 1 K. MÁTYUS ISTVÁN, M, ; D.. / Nemes KüküllŐ és Maros-Székből egyesült Vármegyének R. Phyficüfa< ' S 3 MB o I v n 'S6 % fi CIVo HATODIK DARAB. ^ u w. i m— .m IH JI .I 1I HI .II, ml u m I I mull mii N U i m I l-l 1 n i I - I m> jPO SONTBANz FÜSÉ'ÚTl LANDERÉR MIHÁLY' költségével és betűivel. M. figc. ixxxxatt

Next

/
Thumbnails
Contents