Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 5. köt. Pozsony, Landerer, 1792. (r.sz. 2244)

Ó és Üj DIAETETICA az az: AZ ÉLETNEK és EGÉSSÉGNEK. fenn-tartására és gyámolgatására, ISTENTŐL adattatott nevezetefebb Terméfzeti Efz­közoknek a fzerint való elé-fzámláláfa, a' mint azokra reá kaptak, és eleitől fogva mitid ez ideig ma­gok károkra vagy hafznokra vélek éltek -az emberek. ^^^TT'JrT r"r T,', M e l l y b e fi, ^ .. ^ HAT DARAFPJCRMj intézve, y a 1 maga elébbi Diaeteticájának ÉÍsoT?arab­ját bővebben ki-magyarázta; és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-világosítot­ta , 's egyfzer'smind a' Terméfzetnek Szentséges hellyei­re-is maga Feleinek fok hellyeken a' jeget meg­törte; úgy hogy, ennyi réfzben, e' munka, TERMÉSZET HISÍ^RIÁÍA gyanánt-is fzolgálhafson, JjV/t^^ K. MATYUS ISTVÁN. M. D. Nemes Küküllö és Maros-Székből egyesült Vármegyének R. Phyücufa, 5 X M E 0 L V M 'SÓIT. CÍV. ÖTÖDIK DARAB . ^ P 0 S 0 N T B A N p FÜSKÍTI LANDERER MIHÁLY' költségével és betűivel. M. JJCC. LXXXXiX'

Next

/
Thumbnails
Contents