Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 4. köt. Pozsony, Landerer, 1789. (r.sz. 2243)

/cfOl) DIAETETICA üz az' AZ ÉLETNEK és EGÉSSÉGNEK femi-tartására és gyámolgatására, f ISTENTŐL ada^tatett tievezetefebb Terméfzeti Efz­közöknek a fzerínc való elé-ízámláláfa, a' mint azokra reá kaptak, és eleitől fogva mind ez ideig ma­gok károkra vagy hai'znokra vélek éltek az emberek, > ^ ' ' - ­r v_ M tilyb e% HAT DARA|QKR|) i n t é 2 v ejK- y-rA^^ r a' maga elébbi Diaeteticájának Ét^- Barafr-' ját bővebben kimagyarázta; -és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-világosítot> ta, 's egyfzer'smind a' Terméízetnek Szentséges hellyel re-is maga Feleinek fok hellyeken a' jeget meg­törte ; úgy hogy, ennyi rélzben, e' munka > TERMÉSZET' HISTÓRIÁJA gyauánt-is fzolgálhafson, , f t\, ^ y . f K. MÁTYUS ISTVÁR, M. u/^ Kémes Küküllö és Maros-Székből egyesült Vármegyének K. Phyücuía. SYMSÖLVM 'S dt'Á CIY. : — . - r, ...- . .-,.—.. - ,-i- — - ­NEGVEDIK dara b PQSQNTBAN, FÜSKÚTI L ANDERER MIHÁLY 8 költség-ívei és betűivel, iM.VLCé Lmu.

Next

/
Thumbnails
Contents