Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 3. köt. Pozsony, Landerer, 1787. (r.sz. 2242)

Je Of DIAETETICA az a z: AZ ÉLETNEK, és EGÉSSÉGNEK fenn-tartására és gyámolgatására, ISTENTŐL adattatott nevezetefebb Terméfeeti Év­közöknek a' fzerint való elé-ízámíáláfa, a' mint azokra reá kaptak , és eleitől fogva mind ez ideig ma­gok károkra vagy haiznokra vélek éltek az emberek. ­M e l l y b e HAT DARABOK intézve, a' maga elébbi Diaeteticájána ját bővebben ki-magyaráziia; és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-vila'gosítot­ta, 's egylzer'smind a' Terméizetnek Szentséges hellyei­re-is maga Feleinek fok bellyeken a' jeget meg­törte ; úgy hogy, ennyi réfzben , e' munka, TERMÉSZET' HISTÓRIÁJA gyanánt-is fzolgálhafson, w 6 SÍAMs fM ^i K. MATYUS ISTVÁN. M. D. Nemes Küküllő és Maros-Székből egyesült Vármegyének R. Phyficula. SlMtQttM 'SÓIT. ClV a — T HARMAD I K D A. R A B- ' P 0 3 0 N r B A N' fÜSKÓXI L ANDERER SílHÁLÍ költségével és betűivel. MB ŰCC. JUXXXVÍI^

Next

/
Thumbnails
Contents