Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 2. köt. Pozsony, Landerer, 1787. (r.sz. 2241)

; u Hl - umn'ijmv'! w iqolh Ó és Új DIAETETICA az az AZ ÉLETNEK és EGÉSSÉÍGNEK fenti-tartására és gyámolgatására, ISTENTŐL adattatott nevezetefebb Terméfeeti Efz­közöknek a' fzerint való elé-fzámláláfa, a mint azokra reá kaptak , és eleitől fogva mind ez ideig ma­gok károkra vagy hafznokra vélek éltek az emberek. -- — —­iV-v V-rAf^' M e l l y b e n 9 W 3 HAT DARABOKR intézve, a 3 maga elébbi Diaeteticájának EßtHSftrath ját bővebben ki-magyarázta; és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-világosítot­ta, 's egyfzer'smind a' Terméfzetnek Szentséges hellyei­re-is maga Feleinek fok hellyeken a' jeget meg­törte ; úgy hogy, ennyi réfzben, e' munka, TERMÉSZET' HISTÓRIÁJA gyanánt-is fzolgálhafson, fáífó, fiuc-í. R. MÁTYUS ISTVÁN. M. BT Nemes Kükülló és Maros-Székből egyesűit Vánnegyének R. Phyficufa. SlMfiOtTM 'S ÓLT. ClY a v V vjfi^ MÁSODIK DARAB. fQSQNTBAN, FÜSKüTI LAN DERER M1HÁLV költségével és betűivel. J M. DCC. LXXXVII.

Next

/
Thumbnails
Contents