Mátyus István: Ó és Új diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek való elszámlálása. 1. köt. Pozsony, Landerer, 1787. (r.sz. 2240)

DIAETETICA az az: AZ ÉLETNEK és EGÉSSÉGNEK. fetin-tartására és gyámolgatására, ISTENTŐL adattatott nevezetefebb Termófzeti Efz­közoknek a' fzerint való elé-fzámláláfa, a' mint azokra reá kaptak , és eleitől fogva mind ez ideig ma­gok károkra vagy hafznokra vélek éltek az emberek. Mellében, HAT. DARABOKBA, int é z v e, a 9 maga elébbi Diaéteticájának Első Darab­ját bővebben ki-magyarázta; és fok ide tartozó régi Szokáfokkal 's jeles történetekkel meg-világosítot­ta, 's egyfzer'smind a' Terméizetnek Szentséges hellyei­re-is maga Féleinek fok hellyeken a' jeget meg­törte ; úgy hogy, ennyi réfzben, c' munka TERMÉSZET' HISTÓRIÁJA gyanánt-is fzolgálhafson, K. MÁTYUS ISTVÁN. M. D. Nemes KüküllŐ és Maros-Székből egyesült Vármegyének R. Phjficufa. StMBOLVM 'S 6 h TI CIV\ ELSŐ DARAB. POSQNTBAN, F Ü S K U T I L ANDERER M lHÁLX' költségével, és betűivel. M. DCC. LXXÄVH.

Next

/
Thumbnails
Contents