Chelius M. J.: Sebészség. A 4. öregbített és javított eredeti kiadás után .. fordítá KUN TAMÁS. 4. köt. Buda, Egyetemi, 1844. (r.sz. 1823)

SEBÉSZSÉG MELLYET ELŐADÁSI KÉZIKÖNYVÜL ft V;' r < -- " Jé KIADOTT DR. CHELIVS M. J. HEIDELBERGI PROFESSOR. [ . ' -r r s v A NEGYEDIK ÖREGBÍTETT ES JAVÍTOTT F'REDETI KIADAT UTÁN A PESTI M. KIR. EGYETEMBELI OR V. KAR ISKOLAI HASZNÁLATÁBA FORDÍT A Dr. KIJM TAM ÍS. ^ " p ' > - . tv - - ' \ f . NEGYEDIK HO Ti f. Kiadta a m. tudós társaság. BUDÁN, A MAGYAR KIR. EGYETEM BETŰIVEL. 1 84 4.

Next

/
Thumbnails
Contents