Chelius M. J.: Sebészség. A 4. öregbített és javított eredeti kiadás után .. fordítá BUGÁT Pál. 2. köt. Buda, Egyetemi, 1837. (r.sz. 1821)

S E B É S Z S É G, MELLYET ELŐADÁSI KÉZIKÖNYVÜL KIADOTT DK. GHELIÜS M. J. HEIDELBERGI PROFESSOR. A' NEGYEDIK ÖREGBÍTETT ÉS JAVÍTOTT EREDETI KIADAT UTÁN A' PESTI M. K. EGYETEMBELI ORV. KAR OSKOLAI HASZNÁLATÁRA FORDÍTÁ BUGÁT PÁL, ORVOS DOCTOR , SZEMÉSZ MESTER, A' M. KIR. EGYETEMNÉL SEBÉSZEK' SZÁMÁRA AZ ÉLET - , KÖZÖNS. KÓR - ÉS GYÓGY - 'S A' GYÓGYSZER­TUDOMÁNY R. PROFESSORA , A' M. TÜDÓS TÁRSASÁG' RENDES TAGJA. BUDÁN, A' MAGYAR KIR. EGYETEM' BETŰIVEL. 1 8 3 7.

Next

/
Thumbnails
Contents