Weszprémi István: Magyar országi öt különös elmélkedések. - Pozsony, Wéber, 1795. (S. 0902)

'"MAGYAR 0 R S Z ÖT KÜLÖN ELMÉ 1t. m 'S. '. 'ÍJSŰK; > jl! '41 "iSti SEW I. A' Magyar Szent Koronáról. II. A' Magyar Királyné' Vizéről. III. A' Leg-régibb Magyar Gram­matikáról. IV. Némelly régi Magyar Kirá­lyoknak ritka Pénzeikről. V. A 1 Magyar Orfzági Szőlő - tö­pTéRen nSti s neveíledett Aranyról. Ml Wtitf L ^ívu ' - , MELLYEKET ÍR WESZPREMI ISTVÁN M.D. Nemes Szabad Királyi Debreczen Városának Physicusa, a' Lipsiai és Gjöljtingai tudós Xársaíágoknak Tagja. 1 f CmtdJL jnte Pozsonyban, Wéber Simon Péter köitfégsvel és betűivel, 9

Next

/
Thumbnails
Contents