Weszprémi István: A' kisded gyermekeknek nevelésekröl való rövid oktatás...Az egészségnek fenn-tartására és a hosszu életnek megnyerésére tartozó szükséges regulák. - Kolosváratt, Páldi István, 1760. (S. 0669)

MÉ. LTOSÁGOS GROF SZALONT AI THOLDI ÁDÁM Ö ; NAGYSÁGÁNAK; NEMES ERDÉLY ORSZÁG KIRÁ­LYI TABULA ÉRDEMES ASSESSORÁNAK , Nékem Kegyes Patrónus. u R

Next

/
Thumbnails
Contents