Weszprémi István: A' kisded gyermekeknek nevelésekröl való rövid oktatás...Az egészségnek fenn-tartására és a hosszu életnek megnyerésére tartozó szükséges regulák. - Kolosváratt, Páldi István, 1760. (S. 0669)

A' KISDED GYERMEKEKNEK NEVELÉSEKRŐL VALÓ RÖVID A A rm a rí ... > Mcllyben elöl-adatik Miképen kellessék azokkal bánni Szüle téfektöl fogva három Efetendös korokig. Hozzá - adattak a' végin AZ EGÉSSÉGNEK FEN N-T A RT Á SÁRA, fí a HOS2SZU ÉLETNEK MEG-NY ERÉSÉRE TARTOZÓ Szükséges e /t, REGULÁK. WESZPRÉMI ISTVÁN Msd. Dr. által. KOLO'S VÁRAT T, byomt. PÁLDI ISTVÁN által, 1760. Eft-

Next

/
Thumbnails
Contents