Krantz Henrik Nepomuk János: Bába mesterségre tanitó könyv...ford. Weszprémi István. - Debretzen, Margittai istván, 1766. (S. 0732)

BÁBA MESTERSEGRE tanító K Ö NY V. Mellyet KRANTZ HENRIK NEPOMÜK JÁNOS, AA. LL. és MED. DOCT. MEDICIN JE és BÁBA PROFESSOR, FELSÉGES TS ÁSZARI és APOSTOLI KIRÁLYNÉ ASZSZONYUNK TANATSOSA; A' Leopoldino-Josephina Académiának Nat. Curios. Adjundussaj és a' Florentziai Botan. Societásnak Társa irt a' Bétsi Univeríitásban NÉMET Nyelven a' Köz-Jónak hafznára. Mofian pedig MAGYAR Nyelvre fordított WESZPREMI ISTVÁN DE BR E TZE N BE^, Nyomt: MARGÍTAI ISTVÁN által, 4.. " CID IDCC LXVI. Efetend.

Next

/
Thumbnails
Contents