A' keresztény katholikus betegeknek és haldoklóknak vigasztalója. A' lelki-pásztoroknak,'s mind azoknak számára, a'kik Betegek 's haldoklók körül foglalatoskodnak. - Pesten, Trattner, 1795.

KERESZTÉNY KATHOLIKtTS BETEGEKNEK ÉS HALDOKLÓKNAK VIGASZTALÓJA. A' Lelki-páfztor oknak, mind azoknak fzámá­ra, a kik Betegek \r Haldoklók körül köte­lességből vagy fzeretetböl foglalatoskodnak MAGYARRA TElElüiT, PESTEN, Nyomt. TRATTNER MÁTYÁS' betűivel. 1 7 9 5-

Next

/
Thumbnails
Contents