Serfőzőné Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1985 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 15. évfolyam 3. szám. Budapest, 1986)

Szerkesztő: Selmeczi Kovács Attila ISSN 0133-2589 Kiadja a Magyar Néprajzi Társaság Engedélyszám: 11l/Szl/426/1980. Felelős kiadó: Balassa Iván Terjeszti a Magyar Néprajzi Társaság Titkársága Megrendelhető Kara Tiborné titkárnál 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 8717082 MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné

Next

/
Thumbnails
Contents