S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1972 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 2. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1973)

163 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1972 A bibliográfia általában tartalmazza: 1. a magyarságra és hazánk népeire vonatkozó közleményeket; 2. a magyar kutatók más népekről szóló munkáit; 3. külföldi kutatók hazánkban megjelent publikációit, függetlenül azok közlési nyelvétől. Az összeállítás teijedelmi okokból nem tartalmaz könyv­ismertetéseket. A bibliográfia tematikus csoportosítású, azon belül a szerzők nevének illetve a könyvcímek betűrendjében beosztott. Fejezetenként előbb a magyar néprajzi munkák, majd a más népekre vonatkozó irodalom követ­kezik. Az anyagot a „Tájak" és a „Magyar csoportok külföldön" c. fejezetekben az 1913-as helységnévtár szerint csoportosítottuk. Közlésünk folytatása a Néprajzi Hírek 1972/5—6. számában (111 — 184 oldal) megtalálható anyagnak. Tartalmazza így +-tel megjelölve az 1971 évi kiegészítést, s adja az 1972. évi irodalmat, összesen 1172 bibliográfiai tételt. Az anyaggyűjtés és összeállítás munkáját S. Gémes Magda, a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársa végezte el. A cédulák tematikus beosztá­sában Sándor István ny. könyvtárvezető is résztvett. Az anyaggyűjtés lezárása (1973. szeptember 1.) után megjelent, 1972-es jelzésű irodalmat a következő, 1973. évi bibliográfiában közöljük. Kéljük, hogy akiknek nehezen megszerezhető külföldi kiadványokban is jelennek meg publikációik, a bibliográfia kiegészítése érdekében szíveskedje­nek a címanyagot szerkesztőségünk címére megküldeni. Szerkesztő

Next

/
Thumbnails
Contents