A Nemzeti Szalon kiállításainak katalógusai 1915-1917

A császári és királyi sajtóhadiszállás műkiállításának katalógusa, 1916. január

festőkké nevezett ki. A többi művészek számára úgy­nevezett művészkolóniák létesítése nyújtott igen jó al­kalmat tanulmányok végzésére. Ezek a kolóniák részint megfelelő helyen berendezett hadiszállásokon dolgoznak, részint a harctér távolabb eső pontjain, ahová kevés podgyásszal kocsin vagy automobilon jutnak el a kisebb csoportok. Az első művészkolónia még a múlt télen lé­tesült a Hadimúzeum igazgatójának, Dr. John tüzérségi főmérnöknek vezetése alatt, a IV. hadsereg területén, Brzesko fő-állomással, a második több hétig dolgozott Bukovinában, a harmadik, amely eddig az utolsó volt, a nagy májusi offenzíva idején Tarnowban munkálkodott. Az 1915. év folyamán, különösen az úgynevezett hadifestők intézményének megalakulása óta megnöveke­dett a hadseregek kíséretébe beosztott művészek száma. Csoport vezetékül sikerült Hesshaimer és Klein százado­sok személyében két művészi téren munkálkodó tisztet megnyerni. Mily várakozások fűződhettek ezekután ennek a művészcsoportnak munkásságához ? Mindenekelőtt arról van szó, hogy a helyszínén nyert benyomások a nagy nyilvánossággal közöltessenek, hogy a mai hadakozás ­lényege, a haza védelmezőinek a táborban folyó élete, a harcok színhelye mindenki számára ismertté váljék. Az elképzelő-tehetségre a kép erősebben hat, mint a legszélesebb és legszemléltetőbb irott ismertetés; ez a legjobb eszköz az érdeklődés felkeltésére és ébrentartá­sára. Az érdeklődésnek a háború iránt, amely mélyen­járó hatással van a legkisebb gunyhóban is, amely éles — 10 - 3*

Next

/
Thumbnails
Contents