Dobrovits Aladár szerk.: Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4. (Budapest, 1959)

Horváth Vera: Egy XVI. századi bécsi kártya

HORVÁTH VERA EGY XVI. SZÁZADI BÉCSI KÁRTYA Könyvtáblából, legjobb tudomásunk szerint a XVI. század második felétől kezdve feljegyzéseket tartalmazó vár számadáskönyvből került elő az ismertetésre kerülő kártyatöredék. 3 db 48 lapos, fametszés útján sokszorosítói 1, színtelen német kártya szét vágatlan ívnyomata. A 48 lap azt jelenti, hogy a lapok száma még teljes, mind a négy színben van négy figura — zászló, alsó, felső, király (4x4=16) és nyolc számozott kártya a kettestől a kilencesig (4x8 = 32, 32 -4- 16 = 48). Ismeretes, hogy a régi típusú német kártya 48 lapjából először a zászló alakult át tízessé, a kettesből (kétszem) lett az ász, a hármas, négyes, ötös és hatos pedig elmaradt, így vált 32 lapos kártyává. Az említett magántulajdonban levő nyomatokról semmiféle biztos adat nincs a birtokunkban. A tulajdonos emlékszik arra, hogy könyvgyűjteménye restaurálásakor az egyik könyvtáblából a restaurátor a nyomatokat kifej­tette, de mivel közben a gyűjtemény nagy része megsemmisült, a maradék pedig több örökös kezébe került, ma már a nyomatokat tartalmazó könyv szerzőjét, címét, nyomtatásának, vagy megjelenésének helyét nem tudja közölni. Mindössze arra emlékszik, hogy az vár számadáskönyv volt. A túlnyomóan figurálisukat ábrázoló épebb ív (1. kép) 25 kártyalapot tartal­maz, amelyből a szélek levágása miatt 13 lap csonka. A számjegyes kártyalapokat ábrázoló csonkábbív(2. kép)ugyancsak 25 kártyát, illetve kártyahelyet tartalmaz, két kártyarajznak azonban csak az üres helye van meg. A szélek levágása miatt ezen az íven 9 lap csonka, a kiáztatás miatt pedig további 4 lap erősen sérült. Az alakos ábrázolású nyomaton levő 1563-as évszám arra mutat, hogy az egyik Magyarországon felbukkant legkorábbi kártyanyomtatvány van kezünk­ben. Fametszetes sokszorosítással, gondos, aprólékosan részletező rajzzal készült. A négy szín l-es számértéke a zászló a XV. századi gyakorlatot követi, 1 a négy zászlón négy allegorikus állatalak : kutya, szarvas, kacsa, és sólyom jelenti a színeket, ezek alakja az ívszélek levágása miatt erősen csonka, éppen a fejek hiányoznak. Az alsók viselete a XV. század elejének általános viselete az ún. Zaddeltracht : deréktól lefelé felhasított és csipkés szalagokban végződő kabát. A lovas királyoké viszont a XVI. század második felétől hordott öltözet ': derékon övvel összefogott, vasalt redőjű kabát. 2 1 Max Geisberg : Das Kartenspiel der kgl. Staats und Altertümer Sammlung in Stuttgart. 1910. 2 Kolb Jenő : A Kőszegi Múzeum régi játékkártyái I. Dunántúli Szemle 1939. 15. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents