Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966)

TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL XVII Ez az évkönyv történelmi tárgyú, a főváros múltjával foglalkozó dol­gozatokat tartalmaz. Az előző kötet­hez hasonló formában, illusztrálva jelenik meg. A kötet elején Kumorovitz pro­fesszor I. Lajos király édesanyja építkezéseit ismerteti, majd Nagy Lajos tanulmányából megismerhet­jük Buda XVII. század végi lakos­ságát. Nagy István a pesti kézmű­vesipar helyzetét és a céhreformo­kat dolgozta fel. Kosáry Domokos cikkében egy Nagybudapest terü­letén lezajlott XVIII. századi pa­rasztmegmozdulásról olvashatunk. A XIX. század eleji cukrászfel­szabadítólevelek formáit Rózsa Miklós dolgozatából ismerhetjük meg. Módszertanilag új utakon jár Vörös Károly tanulmánya: a fővárosi legtöbb adófizetők név­sorát elemzi a XX. század elején. A budapesti munkásság forradal­masodását az első világháború alatt részletes, statisztikai adatokkal do­kumentálva mutatja be Tarjányi Sándor. Végül két forrásközlést olvashatunk. A budai Nádasdy-ház Baraczka István által közölt szám­adásából az 1530-as budai ostrom idejét ismerjük meg, míg Seenger Ervin egy óbudai polgárcsalád XIX. századi feljegyzéseit közli.

Next

/
Thumbnails
Contents