Tanulmányok Budapest Múltjából 8. (1940)

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS YÁROSTÖRTÉNETl MOIVOGRAFIÁI SOROZATÁBAN EDDIG MEGJELENTEK: 1. Schoen Arnold: A budapesti központi Tárosháza. 1930. 2. Schoen Arnold: A hudai Szent Anna-templom. 1930. 3. Tanulmányok Budapest múltjából, I. 1932. 4. Tanulmányok Budapest mult|ából, II. 1933. 5. Tanulmányok Budapest múltjából. Hl. 1934. 6. Horráth Henrik: Budai kőfaragók és kőfaragód­jelek. 193S. ?. Tanulmányok Budapest múltjából, lY. 1936. 8. Tanulmányok Budapest múltjából, Y. 1936. 9. HorTáth Henrik: Zsigmond király és kora. 1937. (A címlapon tévedésből a Monográfiák YIH. kötete*' ként yan jelezTe.) 10. Tanulmányok Budapest múltjából, YI. 193S. 11. Tanulmányok Budapest múltjából, YH. 1939. 12. Tanulmányok Budapest múltjából, YHI. 1940. AZ AQUINCUMI MŰZEUM KIADÁSÁBAN LEGUTÓBB MEGJELENTEK: Nagy Lajos: Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. 1931. Kuzsinszky Bálint: A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. 1932. (Budapest régiségei, XI.) Nagy Lajos: Az aquincumi orgona. 1934. Kuzsinszky Bálint: Aquincum. Ausgrabungen und Funde. i9U> y

Next

/
Thumbnails
Contents