Tanulmányok Budapest Múltjából 6. (1938)

BVD4PEST SZÉKESFŐVÁROS YÁROST0RTÉ9IET1 MONOGRÁFIÁI SOROZATÁBAJV EDDIG MEGJELENTEKs 1. Schoen Arnold: A budapesti központi yárosháza. 1930. 2. Schoen Arnold: A budai Szent Anna-templom. 1930. 3. Tanulmányok Budapest mult|ából, I. 1932. 4. Tanulmányok Budapest mult|ából, H. 1933. 5. Tanulmányok Budapest mult|ából. Hl. 1934. 6. Horráth Henrik s Budai kőfaragók és kőfaragó­lelek. 1935. 7. Tanulmányok Budapest múltjából, IV. 1936. 8. Tanulmányok Budapest múltjából, V. 1936. 9. HorTáth Henrik s Zsigmond király és kora. 193?. (A címlapon tÓTedésből a Monográfiák VUI. kötete­ként Tan jelezTe.) 10. Tanulmányok Budapest múltjából, VI. 1938. AZ AQUINCimiI lUtZEIJM KIADÁSÁBAN LEGVTOBB MEGJELENTEK S Nagy Lajos: Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. 1931. Kuzsinszky Bálint: A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. 1932. (Budapest régiségei, XI.) Nagy Lajos: Az aquincumi orgona. 1934. Kuzsinszky Bálint: Aquincum. Ausgrabun^en und Funde. 1934.

Next

/
Thumbnails
Contents