Rendeletek tára, 1937

Rendeletek

o ?)»»»»)»??)»))y)>»>y»»»)»»»»^^ ^ iï I ÎÏ 1 MAGYARORSZÁGI ENDELETEK TÁRA \/ 1937. \ HETVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. s KIADJA A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM. 1— III. FÜZET. FÖBIZOMANYOS: A KOKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÖCEG (Budapest, IV. Iter., Kemerinaycr Károly-utca 3. izám.) I BUDAPEST, 1937. .NYOMATOTT A FŐVÁROSI NYOMDA RESZVftNYTARSASAG—NALr ^«^ >»»»»>»»3»»»3»3»»J3»»>3!>?30»»3»»>»»»»»3»9 I Ára 3 pengő 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents