Rendeletek tára, 1935

Rendeletek

íi u iï ÍR U7U7iWW:£ri MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 6 *> 1935. HATVANNYOLCADIK ÉVFOLYAM. i KIADJA A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM. I—III. FÜZET. FÖBIZOMANYOS : A KÓKAI LAJOS KONYVKERESKEDOCfiG (Budapest, IV. ker., Kamermayer Károly-utc« 3, szám,) BUDAPEST, 1935. »NYOMATOTT A FŐVÁROSI NYOMDA RÉSZVÉNYTARSASAG-NAL Ára 3 pengő 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents