Rendeletek tára, 1927

Rendeletek

: ;.) KAR ! r I RENDELETEK TARA. HATVANEGYEDIK ÉVFOLYAM. 1927. .SZ£JSEOWUMßANYEBYFTEIII -•-• •/ Leli rtapió SÍ. : 11 • i) 4 fi KIADJA A MAGYAR KIR. I. K0T1 ^SESSí FÔB1ZOMÀNYOS: A TISZA TESTVÉREK KONYVKEÎ (Budapest, II. ker., Fő-utca 12. szám.) BUDAPEST, 1927. NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVKNYTARSASAG«-NAL.

Next

/
Thumbnails
Contents