Rendeletek tára, 1909

Rendeletek

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. -— M NEGYVENHARMADIK FOLYAM. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELUGYMINISTERIUM. (AZ »ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR« SZERKESZTŐSÉGE.) FÖBIZOMÁNYOS : TOLDI LAJOS KÖNYVKERESKEDŐ (Budapest, ü. ker., Fő-utca 2. szám). BUDAPEST, 1909, NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁGt-NÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents