Rendeletek tára, 1907

Rendeletek - 75. A m. kir. igazságügyminister 1907. évi 23.103. I. M. sz. rendelete, Dicske és Vajk községeknek az érsekujvári kir. járásbirósághoz való átcsatolásáról.

420 75. 23.103/1907. I. M. sz. 75. A m. kir. igazságügyminister 1907. évi 23.103. I. M. sz. rendelete, Dicske és Vajk községeknek az érsekújvári Mr. járásbírósághoz való átcsatolásáról. Am. kir. ministerium folyó évi június hó 5-ik napján tartott tanácsában, az 1890. évi XXIX. t.-c. 2. §-a alapján, Dicske és Vajk nyitramegyei községeket, amelyek törvénykezési tekintetben eddig — a nyitrai kir. törvényszék úgyis mint telekkönyvi hatóság kerü­letén belül — a nyitrai kir. járásbiróság területéhez tartoztak, e községeknek közigazgatási tekintetben a nyitrai járásból az érsekújvári járásba történt átcsa­tolása után az érsekújvári kir. járásbiróság úgyis mint telekkönyvi hatóság területéhez csatolta át. Budapesten, 1907. évi június hó 10-én. A minister helyett: Imling s. Te, államtitkár

Next

/
Thumbnails
Contents