Rendeletek tára, 1906

Rendeletek

Hi^uduâ i luinnui ^ MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA NEGYVENEDIK FOLYAM. 1906. KIADJA A MAOYAR KIRÁLYI BELUGYMINISTERIUM. (A2 'ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR« SZERKESZTŐSÉOE.) I. FÜZET. FŐBIZOMÁNYOS : TOLDI LAJOS KÖNYVKERESKEDŐ (Budapest, II. ker., Fő-utcza 2. szám). BUDAPEST, 1900. KKOMAtOTT A »PBSTI KÖNYVNVCMDA-RáS2VÍNVTÁBSASAG<-NAL. ^îîîîîtîHmîîîîîîîTînnTTTÏÎJÎÎTïïTTtîîfTTÎTTT il a : 1 korona 40 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents