Rendeletek tára, 1903

/ / I U744?:|<|o* ^'MAGYARORSZÁGI J &£(, RENDELETEK TÁRA. HARMINCZHETEDIK FOLYAM. 1903. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELUGYMINISTERIUM. (AZ »ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR* SZEHKESZTÖSÉGE). FÔBIZOMANYOS: TOLDI LAJOS KÖNYVKErtFÜKEDO (Budapest, II. ker,, FŐ-utcza 2. számj. BUDAPEST, 1903. NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁGINÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents