Rendeletek tára, 1899

Rendeletek

M jiaaaaaaaaaaaa.uaaaaaauaa^ MAGYARORSZÁGI P RENDELETEK TARA. HARMINCZHARMADIK FOLYAM. 1899. KIADJA A M. KIR. BKLÜGYAllKISTERIUM MEGBÍZÁSÁBÓL AZ »ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR« SZERKESZTÓSÉGE. (Budapest, JV, ker. Molnár-utcza 26. sz.) I. FÜZET. Budapest, II. ker ., fg-utcaa-ä S"* ­•:>•­0"­O*­*•­0*­;••• >­,>•­->•­>*­>*­•;•• ;•• ':•­0*­•>•• o*­•::•«­:* ^ïïïïÏÏÏÏÏÏïïTTTTTÏÏ^ÏÏMÏÏTTÏÏTÏÏÏÏTTTTÏÏÏÏÏÏ^ Ára 75 kr. /

Next

/
Thumbnails
Contents