Rendeletek tára, 1888

Rendeletek

4 4 74 47« I*** $7 MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. l/A' íy HUSZONKETTEDIK FOLYAM. 1888. KIADJA A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM. BUDAPEST, 1888 NÁG-EL OXXÓ B 1 Z () M Á N YA. nyomatott a »Pssti Könywom4a-részY8Aytársasá2«-iiál.

Next

/
Thumbnails
Contents