Rendeletek tára, 1884

&$!* s âSh^J •î%>® irAW MAGYARORSZÁGI ;ká-:\^ RENDELETEK TÁRA TIZENNYOLCZADIK FOLYAM. 1884. KIADJA A M. KIR. BELÜGYMINISTERITJM. BUDAPEST, 1884. NÁGtEL. OTTÓ BIZOMÁííYA. Nyomatott a .„Pesti koiijfvnjoii]da-) , c!izvó]ijuirsaság , "-riál.

Next

/
Thumbnails
Contents