Rendeletek tára, 1882

4 4 74 4/» If JP a. MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. TIZENHATODIK FOLYAM. 1882. KIADJA A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM. BUDAPEST, 1882. I£PJ. N A G E L OTTÓ B1ZOMÁN Y A. nyomatott a »Pesti könyvnyomda-részvénytársaság «-nil. 1

Next

/
Thumbnails
Contents