Rendeletek tára, 1879

A második füzet tartalma. i 3 4. A közmunka- és közlekedésügyi magyar kir. ministeniek 17,553/878. sz. körrendelete, a vaspályákat használó vagy ezekkel különben érintkezésbe jövő személyek kötelességeit szabályozó vasúti űzletrendtartási határozatok ujabb közzé­tétele tárgyában .... 35. A magy. kir. pénzügyministernek 8087. sz. körrendelete, a leobschützi nemzetközi tűzoltószer-kiállitásra küldendő tár­gyak mikénti vámkezelése tárgyában 36. A m. kir. pénzügyministernekTBI^^ SZ. körrendelete, az adójukat a czefreűrméret termelő-képessége alapján fizető szeszfőzdékben alkalmazott azon hordóedények mikénti be­számítása iránt, melyek az éleszto-keverőká dákban lévő keveréknek az élesztő hűtő bárkár a és onnan az élesztő­edényekbe leendő átvitelére szolgálnak 37. A m. kir. igazságügyministernek 4199. számú rendelete, a muraszombati kir. járásbíróságnak telekkönyvi hatósággal felruházása iránt . 38. A m. kir. honvédelmi ministernek 8571/ VII. sz. körrende­lete, a hadköteles ifjak kivételes nősülési engedélyeihez szükséges, a családanya munkaképtelenségét tanusitó orvosi bizonylatokról 39. A m. kir igazságügyministernek 5863. számú rendelete, a czégbejegyzések közzétételéért fizetendő díjakról a kir. tör­vényszékeknél vezetendő kimutatások tárgyában . . . . 40. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister­nek 5551. sz. rendelete, Pozsony sz. kir. város területén a házaló kereskedés megtiltása tárgyában ....... 75 80 81 82 82 84 87

Next

/
Thumbnails
Contents