Az 1922. június 16-ára összehívott nemzetgyűlés képviselőinek lakáskönyve (1925. február)

AZ 1922. ÉVI JUNIUS HÓ 16-IKÂRA ÖSSZEHÍVOTT NEMZETGYŰLÉS KÉPVISELŐINEK lakAskönyve. ÖSSZEÁLLÍTOTTA : A NEMZETGYŰLÉS ELNÖKI IRODÁJA, 1925. ÉVI FEBRUÄR HAVÁBAN. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Í925.

Next

/
Thumbnails
Contents