Az 1884. szeptember 25-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1886)

AZ 1884. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 25-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZA TAGJAINAK BETTJSOROS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJE GYZÉ 151 E. Összeállította és kiadja : REGELE JÁNOS, a képviselöház iroda-igazgatója. MÁSODIK KIADÁS. BUDAPEST, 1886. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents