Az 1884. szeptember 28-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1884)

Az 1884. ÉVI SZEPTEMBER HO 28-lK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPViSELŐHÁZA TAGJAINAK BETŰSOROS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKE. Összeállította és kiadja : REGELE JÁNOS, a képviselőhöz iroda-igazgatója. ELSŐ KIADÁS. Hl HAITIM. 1SS+ PESTI KONYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁ®. (Hold-utcza 7. ez.)

Next

/
Thumbnails
Contents