Az 1881. szeptember 24-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1883)

AZ 1881. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 24-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELÓHÁZA TAGJAINAK BETŰSOKOS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKE. Összeállította és kiadja : REGELE JÁNOS, a képviseló'káz iroda-igazgatója. HARMADIK KIADÁS. BUDAPEST, 1883. PESTI KÖNYVNYOMD A-RÉSŽVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents