Az 1881. szeptember 24-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1882)

}d 1881. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 24-IK NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS KÉPViSELŐHÁZA TAGJAINAK BETŰSOROS NÉV-, LAK- és TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI INT É A7" J- ľE O-'X'ZÉ KIÉ. Összeállította és kiadja : REGELE JÁNOS, a krfpviselőház iroda-igazgatója. MÁSODIK KIADÁS. BUDAPEST, 188?­PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents