Az 1865. december 10-ére összehívott, 1867. szeptember 29-én folytatódó országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1867)

A képviselőház tagjainak név és lakjegyzéke

1865-ik évi december 10-ére összehívott, 1867-dik évi september lió 29-dikén folytatólag“ egybegyült ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZA TAGJAINAK BETÜSOROS-, ÜGY A VÁROSOK, MEGYÉK, KERÜLETEK ÉS SZÉKEK SZERINTI NÉV- és LAKJEGYZÉKE. összeállít! és kiadja BOJTHOR ENDRE, A KÉPVISELOHÁZ iroda-igazgatója. III. KIADÁS. Ára 30 k r. o. é. P E S T, NYOMATOTT ĽMICH GUSZTÁV M. AKAD. NYOMDÁSZNÁL. 1807.

Next

/
Thumbnails
Contents