Az 1865. december 10-dikére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1866)

OKSZÁGGYtlIÉS KÉPYISELÖHÁZ A TAGJAINAK BETŰSOROS NÉV: ÉS LAKJEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLTTÁ ÉS KIADJA BOJTHOR ENDRE, A KÉFVISELŐHÁZ IRODAIGAZGATÓJA. AZ ERDÉLYI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKÉVEL LŐ ÁTTETT MÁSODIK KIADÁS. Ara borítékba fűzve 30 kr. o;. é. • PEST, ■ NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV MAGY. AKAD. NYOMDÁSZNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents