Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1939. március, IV. ülésszak)

AZ 1935. ÉVI ÁPRILIS HÓ 27-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGyZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA AFBLSŐHAZ HÁZNAQyi HIVATALA /9J9. évi március hó IV. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents