Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1938. április, III. ülésszak)

AZ 1935. ÉVI ÁPRILIS HÓ 27-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS FELSŐHÁZA TAOJAINÁK NÉV­ÉS LAKJEGYZÉKE, VALAMINT A felsőHAz VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE, ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ A FELSŐHÁZ HÁZNAQYI HIVATALA 1938. évi április hó HL ÜLÉSSZAK. Athenaeum IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents